Vores historie

PC-Klubben H.IT.´s Historie

Ideen starter efterår 1995, hvor 5-6 gutter mødes i Holbæk og hvor en klub forsøgtes oprettet under navnet PC-klubben.

Klubbens første formand hedder Brian Pedersen. Øvrige deltagere fra de første samlinger er John Kvisgård, Ib Nordlund, Claus Nielsen, Jan Dam og Martin Lauesen. I starten mødtes de få medlemmer privat i Ladegårdsparken.

Efterår 1996 lykkedes det at leje lokaler på AOF i Holbæk, så klubben kunne flytte fra private rammer til mere klubmæssige omgivelser. På AOF fik man et lokale fyldt med pc’er. Kim Engelberth bliver medlem, som den første i de nye lokaler.

Klubbens intentioner og formål eksisterede ikke rigtigt – nogen kom for at spille, andre for at programmere og en hel del bare for det sociale kammeratskab. Men nogen fast ide mht. til klubaftnernes afvikling, eksisterede ikke.

I årene 1996 og frem til 98 vokser klubben støt og roligt. En del af medarbejderne og kammerater omkring firmaet Wallin Data benytter flittigt klubben, og vi er nu begyndt at arrangere offentlige Linux-aftener, gratis support-aftener og lignende. Arrangementer, som blev lavet, for at kapre nye medlemmer og for at hjælpe andre edb-interesserede. På sådan et arrangement blev Poul Corlin medlem.

Specielt huskes en Linux-aften, hvor vi havde inviteret hele Holbæk til gratis Linux installation, hvis man medbragte egen PC. Vinteren havde sat ind og der var snestorm i Holbæk. På trods af vejret, stod der 30-40 meget frysende mennesker foran AOF med pc’er under armen, da vi ankom. Vi havde kalkuleret med højst 10 deltagere. Hurtigt blev et nabolokale inddraget for i det mindste at have plads til folk. Forlængerledninger blev fremskaffet og de 3 installatører bl.a. Christian Pedersen og Jens Holt løb meget stærkt i de næste 3-4 timer. Alt var kaos og vi havde vist lovet mere, end vi kunne holde. De kommende arrangementer blev herefter med forhåndstilmelding. Blandt andet huskes et weekendarrangement, hvor Christian Pedersen med flere afviklede 2-3 hold lige i træk. Det blev sidste gang med sådanne offentlige arrangementer og fremover blev klubben et fristed for edb-fanatikere.

Frem til forår 1998 voksede klubben støt og roligt. Nye medlemmer var bl.a. Jens Kjær, Jens Holt, Per Frost, Ole Toustrup, Kurt Lykke og en hulens masse korttidssmedlemmer. Folk tabte ofte interessen, når vi havde afhjulpet deres edb-problemer. Det var selvfølgelig også billigere end at benytte byens edb-butikker. Her må endelig ikke glemmes den pæne ældre dame, klubbens første kvindelige medlem, som mødte frem og fik instruktioner i brænding af musik-cd’er mm… Kort tid efter blev hun anholdt på et kræmmermarked af politiet for at sælge pirat-cd’er. Hun blev klubbens første ekskluderede medlem.

I vinteren 1997 havde Holbæk Kommune bevilget klubben 50.000 kr. til indkøb af 3 nye pc’er og vi var meget stolte, da vi udpakkede de 3 stk. 800 hertz maskiner.

Forår 1998 gik det desværre den forkerte vej. Det stadigt manglende hovedformål med klubbens virke gjorde, at der opstod stor uenighed om mødeaftenernes afvikling. Efter en del intern ballade, blev klubben opdelt i 2 fraktioner.

En fraktion, der fortsatte i kælderen hos Kim på Smithsvej, og et enkelt medlem fra den gamle bestyrelse, som forsøgte at videreføre den originale klub i AOF lokalerne. På Smithsvej fandt man et kælderlokale, hvor vi gratis kunne forsøge at stable en ny klub på benene. Her blev der afholdt adskillige klubaftener uden pc og for første gang oplevede vi det, der blev den store ændring og redning for pc-klubben. Vi lærte nemlig at sidde med hovederne mod hinanden, i stedet for at vende ryggen til hinanden. Vi havde jo ligesom ingen pc’er at kigge ind i.

Klubben etableres

Efterår 1999 blev den nye klub, så etableret. H.IT. eller Holbæk IT blev klubbens navn. Vi havde tålmodigt siddet i kælderen på Smithsvej og ventet foråret over på, at den gamle klub skulle trække sig fra lokalerne på AOF.

AOF tilbød os en meget fin ordning om lokaleleje, som vi den dag i dag er dem meget taknemmelige for.

Den første formand i den nystiftede klub var John Kvisgård. Poul Corlin og Kim Engelberth klarede de andre bestyrelsesposter.

Vi medtog vores erfaringer fra kælderen, vendte hovederne mod hinanden, og lavede for første gang ½ års planer omkring klubaftenernes afvikling og tema. Skiftedes til at undervise eller demonstrere edb-kundskaber for hinanden. Og stille og roligt er klubben vokset til de ca. 20 stabile medlemmer, som åbenbart er det mest bæredygtige fundament for sådan en klub.

Enkelte aftener havde vi eksterne undervisere som MIK fra Venstrebladet, folk fra Ulands-indsamlinger og Joe fra Havision. Ofte drog vi på firmabesøg og ekskursioner som f.eks. besøg på: NVE, EDB messer, Venstrebladet, Havision, Benny’s lydstudie og vores tidligere venskabsklub i Reersø.

En stor del af klubbens medlemmer har med tiden stiftet små supportfirmaer og vi er blevet væsentligt mere seriøse omkring vores edb-emner og interesser. Vores samlede viden gør, at vi i mange situationer kan trække på hinandens specialviden og utallige er de gange, hvor man er blevet reddet ud af edb-problemer af et andet klubmedlem.

Rent socialt har klubben også vokset sig stærkere og stærkere. De 2 årlige hovedbegivenheder Grill- og Juleafslutning er aldeles uundværlige og ca. 14 medlemmer deltager hver gang. Ligeledes er et arrangement som Nerd Open (golf) blevet en tradition i klubben.

Efterår 2009 fyldte H.IT. 10 år.

I 2003 blev Poul Corlin formand for klubben med Brian Hansen og Kim Engelberth på bestyrelsesposterne – og sådan ser bestyrelsen skam stadig ud i 2013.